IPP_180810A80I0118.jpg

Coaching & Lichaamsgerichte therapie

Carolien Braakenburg biedt coaching en lichaasmgerichte therapie in haar praktijk in Minderhout en online.

Deze sessie bieden ondersteuning en begeleiding op alle fronten. Of het nu gaat om de relatie met jezelf of met anderen, werk gerelateerde zaken, je welzijn en gezondheid of simpelweg het gevoel ‘dat er meer is’. 

Carolien biedt ook specifieke programma's voor bijvoorbeeld chronische lage rugpijn of ondersteuning bij chemotherapie. 

Onze keuzes, Ons leven 

Elke keuze die we maken, zonder uitzondering, heeft een impact op de kwaliteit van ons leven en dat van anderen. Het gaat hierbij niet zozeer om wat we doen maar in welke kwaliteit we dit doen. 

 

Je bewust worden van je patronen, idealen en overtuigingen, en het verschil gaan voelen van de kwaliteit in je bewegingen liggen dan ook ten grondslag aan een vitaal en vreugdevol leven. 

De meeste mensen leven in constante beweging, in alsmaar doen en weinig zijn. We leven in een wereld die constant wat van ons vraagt, waarin werk en anderen belangrijker zijn geworden dan wij zelf, zelfs als dat ten koste gaat van ons eigen welzijn.

Maar wat als zelfzorg en de relatie met jezelf het belangrijkste is? En wat als deze de basis vormen voor de kwaliteit van je werk, je leven en je relatie met anderen? Is het dan niet belangrijk om eerlijk te kijken naar hoe we met onszelf omgaan en wat de onderliggende basis is van onze keuzes en patronen?

 

Bijna alles wat we in ons leven tegenkomen, is het eindresultaat van deze keuzes. Door de onderliggende patronen die aan deze keuzes ten grondslag liggen zichtbaar te maken en los te laten kunnen we helen en terug keren naar onze natuurlijke staat van harmon.

Een sessie helpt je even stil te staan en je te verbinden met jezelf, zodat je kunt voelen hoe het echt met je gaat. Zo realiseer je je wat de gevolgen zijn van jouw manier van leven op je welzijn en gezondheid. Je krijgt zo een heldere kijk op je klachten, hetzij fysiek, emotioneel of mentaal, waardoor je andere keuzes kunt maken, op weg terug naar een vitale en liefdevolle manier van leven.

In mijn praktijk kijken we samen naar wat er voor je speelt en bepalen we welke technieken voor jou het meest ondersteunend zullen zijn. Deze kunnen per sessie verschillen.

 

Mijn werk heeft als basis mijn liefde voor mensen, mijn eigen levenswijze en mijn jarenlange ervaring in het werken als therapeute.

Aan deze website wordt nog hard gewerkt. Dit is een introductiepagina. De volledige versie zal binnenkort online zijn. Kom dus snel nog eens kijken.